RECYKLÁCIA ODPADOV

 

Tento systém nakladania
s odpadmi je najúčinnejším
a najefektívnejším spôsobom zneškodňovania odpadu.

 

Čím menej odpadu sa
dostane na naše skládky,
tým sa priamoúmerne zvýši
efektivita a ekonomika nakladania s odpadmi
s blahodárnym vplyvom
na životné prostredie.

 

V tejto oblasti je však
nemálo rezerv.

 

O našej politike environmen-tálneho manažérstva
čítajte tu...

 

 Chceme, aby naša krajina mala vždy krásne hory, lúky, údolia... Naša spoločnosť sa snaží najvhodnejšími technológiami prispievať k rozvoju zdravého životného prostredia. Uvedomujeme si, že budúcej generácii chceme odovzdať krásnu a zachovalú krajinu. Našou víziou je teda prispievať k čistému životnému prostrediu pre budúce generácie.. Tejto vízii prispôsobujeme celú našu činnosť.

 

 

Nechceme, aby odpadky znečisťovali mestá alebo končili na divokých skládkach. Odpad obsahuje obrovské množstvo druhotných surovín a je zdrojom energií. Komplexné spracovanie odpadu je strategickým zámerom pre budúcnosť ľudstva, ktoré ho produkuje. Berme si príklad z prírody: čo je pre niektorý druh flóry alebo fauny nepotrebné, pre iný druh je základnou životnou potrebou.

 

 

Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce, tel.:037 / 642 62 25, fax: 037 / 642 62 26, mobil: 0905 / 800 603, 0905 / 424 993