Waste Recycling, a.s.

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce

Enviromentálna a poradenská činnosť

Vypracujeme

  • návrh zaradenia odpadov podľa vyhl. MŽP SR 365 / 2015 Z.z.
  • havarijné plány
  • žiadosti k vydaniu jednotlivých súhlasov

Poradíme

  • pri skladovaní, evidencii a označovaní odpadov
  • vo vedení agendy v odpadovom hospodárstve
  • pri evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v zmysle vyhlášky MŽP SR 366 / 2015 Z.z.