Waste Recycling, a.s.

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce

Enviromentálna a poradenská činnosť

Vypracujeme

  • návrh zaradenia odpadov podľa vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z.
  • havarijné plány
  • programy odpadového hospodárstva
  • žiadosti k vydaniu jednotlivých súhlasov na nakladanie a prepravu odpadov

Poradíme

  • pri skladovaní, evidencii a označovaní odpadov
  • vo vedení agendy odpadov
  • pri štatistike a hlásení na OÚ ŽP a Recyklačnému fondu a pod.