Waste Recycling, a.s.

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce

Preprava odpadov

Zber odpadov zabezpečujeme priamo od dodávateľov našimi vozidlami, ktoré spĺňajú požiadavky na prepravu odpadov. Vlastníme súhlasy na prepravu odpadov v rámci celej SR.

Naše vozidlá a vodiči spĺňajú podmienky Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprava nebezpečných vecí.