Waste Recycling, a.s.

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce

Odvoz stavebného odpadu

Zber odpadov zabezpečujeme priamo od dodávateľov našimi vozidlami, ktoré spĺňajú požiadavky na prepravu odpadov. Vlastníme súhlasy na prepravu odpadov v rámci celej SR.

Naše vozidlá a vodiči spĺňajú podmienky Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprava nebezpečných vecí.