Waste Recycling, a.s.

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce

Zber a triedenie odpadov

Dovezené odpady sa triedia podľa druhov a systému spracovania. Výsledným produktom sú polotovary, ako napr. chemikálie, odpadové odvodnené oleje, emulzie na energetické zhodnotenie, papier, železo, farebné kovy, PET, fólie a podobne.