Waste Recycling, a.s.

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce

Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov

Zhodnocovanie plastov mletím - spracovávajú sa takmer všetky druhy čistých plastov, ako napr.: PA, PP, PE, PS, ABS a podobne.