Waste Recycling, a.s.

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce

Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov

Zhodnocovanie plastov mletím - spracovávajú sa takmer všetky druhy čistých plastov, ako napr.: PA, PP, PE, PS, ABS a podobne.

Zhodnocovanie niklovo-kadmiových batérií - spoločnosť Waste Recycling, a.s.. zhodnocuje niklovo-kadmiové (Ni-Cd) batérie na základe Autorizácie MŽP SR.Technologickým procesom sa jednotlivé komponenty opäť vracajú do výroby, resp. iným spôsobom sa zhodnocujú. Za týmto účelom spolupracujeme s ostanými krajinami EU.